Regulamin

Regulamin Wrotkarskiej Majówki 2023 na Torze „POZNAŃ” 6 maja 2023 r.

1. Cele Wrotkarskiej Majówki 2023, dalej nazywaną WM:

1.1 Celami WM na Torze „POZNAŃ” są:
a. promocja i upowszechnianie sportów wrotkarskich wśród mieszkańców Polski i z zagranicy,
b. promocja zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej,


2. Organizatorzy:

2.1. Organizatorami WM na Torze „POZNAŃ” są:

– Stowarzyszenie Sportów Wrotkarskich „Malta” Poznań
NIP: 7792096521

– Profesjonalny sklep z rolkami „Zico Racing” Jakub Ciesielski
ul. Głogowska 38
60-736 Poznań, NIP: 7791971607
Kontakt: http://www.zicoracing.com

– Strona imprezy: www.wrotkarskamajowka.pl
Kontakt: info@wrotkarskamajowka.pl

3. Termin i miejsce WM:

3.1 WM rozpocznie się w dniu 6 maja 2023 r. od godz. 12:00 na Torze Poznań,
Wyścigowa 3, Przeźmierowo, 62-081 Poznań. Zakończy się o 18:30 w tym samym dniu.

4. Osoby funkcyjne:

4.1. Sędzią Głównym jest Jakub Ciesielski
4.2. Wolontariusze
4.3. Instruktorzy wrotkarstwa z ramienia Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich

5. Zgłoszenia (rejestracje) i opłaty.

5.1 Zgłosić można tylko i wyłącznie osoby, które będą rywalizować na wrotkach tradycyjnych (klasycznych) oraz wrotkach liniowych potocznie nazywanych rolkami czy łyżworolkami

5.2 Zarejestrować się można na dystanse (osoby niepełnoletnie za zgodą opiekuna / rodzica):

8 lat i młodsi (roczniki do 2015, ale nie ukończone 9 lat do dnia 06.05.2023 r.):
400 metrów rolki / wrotki tradycyjne – limit 5 minut

od 9 i 10 lat (roczniki 2013 i 2014, ale nie ukończone 11 lat do dnia 06.05.2023 r.):
1000 metrów rolki / wrotki tradycyjne – limit 8 minut


od 11 do 13 lat (roczniki 2010, 2011 i 2012, ale nie ukończone 14 lat do dnia 06.05.2023 r.):
4000 metrów rolki / wrotki tradycyjne – limit 25 minut

od 14 lat i wzwyż (roczniki 2009 i w dół, ukończone 14 lat na dzień 06.05.2023 r.)
8 km rolki – limit 2 godziny
8 km wrotki tradycyjne (dwuśladowe) – limit 2 godziny

20 km rolki – limit 2 godziny
20 km wrotki tradycyjne (dwuśladowe) – limit 2 godziny

Limit osób w wyścigu na 8km to 300 osób, limit na 20km to 500 osób.

5.3 Dzieci i młodzież do lat 13 włącznie dystanse od 400 metrów do 4000 metrów – 50pln do dnia 17 kwietnia 2023 r. włącznie, 65pln od 18 kwietnia włącznie i ostatecznie do 30 kwietnia 2023 r. Wpłaty po terminie 30 kwietnia 2023 r. nie będą zwracane, ani uwzględnianie do startu w zawodach.


5.4 Młodzież od 14 roku życia oraz dorośli dystans 8km lub 20km – 100pln do dnia 17 kwietnia 2023 włącznie, 150pln od 18 kwietnia włącznie i ostatecznie do 30 kwietnia 2023 r. Wpłaty po terminie 30 kwietnia 2023 r. nie będą zwracane, ani uwzględnianie do startu w zawodach.

5.5 Wpłaty należy wykonać:

1) przelewem na rachunek:

„Zico Racing” Jakub Ciesielski

ul. Głogowska 38

60-736 Poznań

Credit Agricole oddział we Wrocławiu nr konta: 33 1940 1076 3028 3257 0003 0000
Wystawiamy faktury VAT – przy chęci otrzymania faktury prosimy podczas rejestracji o przesłanie danych na adres:
info@wrotkarskamajowka.pl

lub
2) szybką płatnością Blue Media na stronie rejestracji. Do wartości zamówienia jest doliczana prowizja 2,5% za obsługę szybkiej płatności Blue Media.

5.6 Liczy się dzień otrzymania wpłaty. Np. jeśli przelew wyszedł w dniu 17 kwietnia 2023 r. z opłatą podaną na termin 17 kwietnia 2023 r., a dotarł w dniu 18 kwietnia 2023 r. lub później należy dopłacić różnicę. Jeśli różnica nie będzie dopłacona kwota wpłaty nie będzie zwracana, a wpłacający nie będzie mógł uczestniczyć w zawodach.

5.7 W interesie uiszczających opłatę jest zweryfikowanie na liście startowej czy wszystkie dane są prawidłowe, czy wpłaty są kompletne.

5.8 Dopuszczeni do zawodów są tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy są wpisani na liście opłaconej, a terminem ostatecznym weryfikacji opłaconych zawodników jest dzień 30 kwietnia 2023 r.

5.9 Nie ma możliwości przepisania numeru startowego na inną osobę.

5.10 W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom:

– bezpłatny parking na terenie Toru „POZNAŃ”
– sanitariaty
– opiekę medyczną
– numer startowy wraz z agrafkami do jego zamocowania
– woda Cisiowanka 0,5 litra, niegazowana
– pomiar czasu wraz z wypożyczeniem chip
– medal za ukończenie wyścigu
– video finisz
– sms z wynikiem
– dyplom do pobrania ze strony internetowej

5.11 Podczas weryfikacji zawodnika wymagany będzie własnoręczny podpis zawodniczek i zawodników na liście osób wyrażających zgodę na udział w wyścigu na Wrotkarskiej Majówce na Torze „POZNAŃ” na własną odpowiedzialność.

5.12 W szczególnych przypadkach, wymagających badania lekarskiego zawodnika, jego dopuszczenie do udziału w wyścigu będzie zależne od decyzji lekarza zawodów.

5.13 Nagrody rzeczowe będą podane na stronie organizatora www.wrotkarskamajowka.pl ze względu na trwające rozmowy z potencjalnymi sponsorami.

6. Informacje organizacyjne i pomiar czasu:

6.1 Zawody rozegrane zostaną w formie otwartej. Do startu dopuszczeni będą zarówno zawodnicy krajowi, jak i zawodnicy z zagranicy.

6.2 Limity czasu wyścigów to:

400 metrów rolki / wrotki tradycyjne – 5 minut
1000 metrów rolki / wrotki tradycyjne – 8 minut

4000 metrów rolki / wrotki tradycyjne – 25 minut

8 km rolki – 2 godziny
8 km wrotki tradycyjne (dwuśladowe) – 2 godziny
20 km rolki – 2 godziny
20 km wrotki tradycyjne (dwuśladowe) – 2 godziny

6.3 Zawodnicy na starcie ustawiają się:

wyścigi od 400 metrów do 4000 metrów:
a) przed linią startową zawodnicy na rolkach (1 linia)
b) za zawodnikami na rolkach zawodnicy na wrotkach tradycyjnych (2 linia)

wyścigi od 8 km do 20km:
a) przed linią startową KOBIETY startujące na 20km (1 linia)
b) za kobietami MĘŻCZYŹNI startujący na 20km (2 linia)
c) osoby startujące na 8km startują po mężczyznach startujących na 20km (3 linia)


6.4 Wszyscy zawodnicy startujący w wyścigu na Wrotkarskiej Majówce na Torze „POZNAŃ” muszą zostać zweryfikowani w dniu 06.05.2023 r. pomiędzy godziną 12:00, a 13:55 w Biurze Organizatora na Torze „POZNAŃ” (namiot Zico Racing). Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub paszport oraz dowód wniesienia opłaty startowej.

6.5 Osoby niepełnoletnie mogą startować tylko i wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekuna.

6.6 Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w określonym limicie czasowym zobowiązani są do przerwania biegu i do najszybszego przyjazdu w okolicę mety.

6.7 Zawodnicy zobowiązani są rywalizować w strojach odpowiednich do wyścigu. Niewłaściwie ubrani zawodnicy mogą być wykluczeni z udziału w wyścigu (przyjęte normy schludnego ubioru czy ubiór, który nie stanowi zagrożenia dla innych uczestników wyścigu).


6.8 Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania kasku ochronnego. Kaski muszą mieć sztywną konstrukcję oraz powinny posiadać homologację zgodną z międzynarodowymi przepisami bezpieczeństwa. Długość stosowanych kasków nie może przekraczać 30 cm. Kaski muszą być prawidłowo zapięte, tak aby zapewniały optymalną ochronę głowy przez cały czas.

6.9 Podczas wyścigu zaleca się posiadanie ochraniaczy na nadgarstki lub rękawiczki. Wskazane jest posiadanie przez zawodników ochraniaczy na łokcie i kolana.

6.10 Podczas wyścigu zawodnikom nie wolno ani popychać, ani ciągnąć innych zawodników. Zakazane jest także blokowanie innych zawodników poprzez umyślną zmianę Toru jazdy, szczególnie na finiszu. Zawodnik, który włącza się lub próbuje się włączyć do grupy używając niesportowych metod (popychanie barkiem lub chwytanie innego zawodnika) będzie karane natychmiastową dyskwalifikacją i zgłoszeniem tego czynu do instytucji zajmujących się organizacją innych zawodów wrotkarskich, tudzież Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich.

6.11 Zawodnicy maja prawo używać pulsometrów / moniTorów pracy serca. Sędzia może zabronić użycia urządzeń telemetrycznych, których stosowanie niesie ze sobą zagrożenie dla zawodnika lub dla innych zawodników.

6.12 Podczas dublowania obowiązuje „zasada uprzywilejowania liderów”. Dublowani zawodnicy zobowiązani są do zjechania na prawą część trasy i ustąpienia miejsca dublującym ich zawodnikom. Zdublowani zawodnicy muszą zawsze zajmować pozycje za tymi, którzy ich zdublowali. W przypadku naruszenia tej zasady, karą dla łamiącego ją zawodnika lub zawodników jest dyskwalifikacja i natychmiastowe wykluczenie z wyścigu.

6.13 W trakcie wyścigu może zostać zarządzona wyłącznie przez sędziów neutralizacja wyścigu. Neutralizacja wyścigu ma miejsce w przypadku, gdy wyścig zostaje przerwany w wyniku działania „siły wyższej” (wyjątkowe warunki atmosferyczne, nieprzejezdna droga, publiczna demonstracja). Po przerwie, tylko ci zawodnicy mają prawo kontynuować jazdę, którzy byli obecni na trasie w momencie przerwania wyścigu. Zawodnikom, którzy zeszli z trasy lub zostali zdyskwalifikowani, nie wolno wznowić jazdy po przerwie. Wznowienie wyścigu następuje w miejscu, w którym został on przerwany, lub jak najbliżej tego miejsca. W przypadku ucieczek, różnice czasowa są ustalane przez członka zespołu sędziowskiego – grupy pościgowe powinny respektować te różnice przy wznowieniu wyścigu. 

6.14 Organizatorzy nie zapewniają noclegu.

6.15 Pomiar czasu jest zapewniony przez firmę B4Sport.

7. Dyskwalifikacja

7.1. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadkach określonych w punkcie 8 regulaminu a także w przypadku: 

a. stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku (decyzje obsługi medycznej), 
b. ominięcie nawet fragmentu trasy lub pokonania jej w sposób inny niż podany przez Organizatora, 
c. złamania zasad bezpieczeństwa, 
d. nieprzestrzegania zasad fair-play oraz przepisów niniejszego regulaminu, 
e. nie wykonywania poleceń sędziów czy Organizatora, 
f. pojawienia się na trasie wyścigu osób nieuprawnionych z drużyny zawodnika /zawodników uczestniczącego/uczestniczących w wyścigu ( np. asysta rowerowa) 

8. Postanowienia końcowe

8.1. W czasie trwania wyścigu wszyscy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziów, służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.

8.2 Podczas trwania zawodów WM jest absolutny zakaz przemieszczania się na trasie zawodów (Torze Poznań) przez osoby nie biorące udziału w danych zawodach. Dotyczy to przede wszystkim pieszego poruszania się na Torze czy jazdy w przeciwnym kierunku do wyścigu.

8.3 Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, uczestnicy muszą więc posiadać indywidualne ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe.

8.4 Organizator zaleca wykonanie badań zdrowotnych przed startem w zawodach.

8.5 Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów wyścigu WM na Torze „POZNAŃ”


8.6 Uczestnik uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

8.7 Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wyścigu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z wyścigu, które będą umieszczane na stronie wydarzenia, portalu społecznościowym Facebook, Instagram, YouTube i Tik-Tok.

8.8 Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie wyścigu.

8.8. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu i informacji zawartych we wszystkich materiałach związanych z wyścigiem.