Regulamin

Regulamin wyścigu ZICO RACING na Wrotkarskiej Majówce na torze "POZNAŃ" 2 maja 2020

1. Cele wyścigu:

1.1 Celami wyścigu ZICO RACING na torze "POZNAŃ" są:
a. promocja i upowszechnianie sportu wrotkarskiego wśród mieszkańców Polski i z zagranicy,
b. promocja zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej,

2. Organizatorzy:

2.1. Organizatorami wyścigu na rolkach oraz wrotkach ZICO RACING na torze "POZNAŃ" są:

- Stowarzyszenie Sportów Wrotkarskich "Malta" Poznań - od 1999 r.
Kontakt: http://www.sswmalta.pl zico@swwmalta.pl

- Profesjonalny sklep z rolkami "Zico Racing" Jakub Ciesielski.
Kontakt: http://www.zicoracing.com

- Strona imprezy: www.wrotkarskamajowka.pl info@wrotkarskamajowka.pl

3. Termin i miejsce wyścigu:

3.1 Wyścigi odbędą się w dniu 2 maja 2020 od godz. 12:00 na Torze Poznań,
Wyścigowa 3, Przeźmierowo, 62-081 Poznań

3.2. Wyścig na rolkach, wrotkach dla dzieci:

- Junior i Juniorki F, E, D oraz młodsi (roczniki 2010 i młodsi, 10 i mniej lat), dystans 400 metrów godz. 12:20 (zbiórka o 12:00)
- Junior i Juniorki C / Młodzik (roczniki 2008 i 2009, 11 – 12 lat), dystans 1000 metrów godz. 12:40 (zbiórka o 12:25)
- Junior i Juniorki A, B oraz Kadeci i Kadetki (roczniki 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 i 2007, tj. 13 – 18 lat), dystans 4000 metrów godz. 13:00 (zbiórka o 12:50)

4. Osoby funkcyjne:

4.1. Sędzią Głównym zawodów jest Jakub Ciesielski
4.2. Wolontariusze
4.3. Instruktorzy wrotkarstwa

5. Zgłoszenia, biuro zawodów i opłaty startowe.

5.1. Biuro Organizatora Zawodów

Biuro Organizatora Zawodów będzie mieścić się w dniu 2 maja 2020 od godz. 9:00 do 12:00 na Torze Poznań, Wyścigowa 3, Przeźmierowo, 62-081 Poznań - namiot "Zico Racing"

5.2. Zgłoszenia

a. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego

b. Za zgłoszenie uważa się wpływ na konto organizatora opłaty startowej określonej w regulaminie oraz w odpowiednim czasie:
- do dnia 31 stycznia 2020 r. wynosi 55pln za wyścigi na 20km i 8km, wyścigi dzieci 45pln
- od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. wynosi 65pln za wyścig na 20km i 8km, wyścigi dzieci 55pln
- od dnia 1 marca 2020 r. do 14 kwietnia 2020 godz. wynosi 75pln za wyścigi na 20km i 8km, wyścigi dzieci 60pln
- od dnia 15 kwietnia 2020 r. w nieprzekraczalnym terminie do 26 kwietnia 2020 r. godz. 23:59 wynosi 110pln za wyścigi na 20km i 8km, wyścigi dzieci 90pln
- za prawidłową płatność liczy się dzień otrzymania płatności na konto, a nie dzień wysłania
- w dniu zawodów nie ma możliwości rejestracji, ani płatności

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego / przelewu bankowego – wpisowego - z winy poczty / banku. płata startowa wnoszona przelewem lub przekazem winna być opisana imieniem i nazwiskiem zawodnika uczestniczącego w zawodach.
c. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się nr porządkowego przy imieniu i nazwisku zawodnika na liście startowej, na stronie internetowej zawodów.
Dane do wpłaty: Credit Agricole: 33 1940 1076 3028 3257 0003 0000
"Zico Racing" ul. Głogowska 38, 60-736 Poznań

5.3. Termin zgłoszeń do wyścigu upływa dnia 23.04.2020 r. o godzinie 23:59

5.4. Weryfikacja zawodników będzie odbywać się w Biurze Organizatora Zawodów będzie mieścić się w dniu 2 maja 2020 r. od godz. 9:00 do 12:00 na Torze Poznań, Wyścigowa 3, Przeźmierowo, 62-081 Poznań

5.5. Każdy zawodnik winien zgłosić się do Biura Organizatora Zawodów (namiot Zico Racing), które będzie mieścić się w dniu 2 maja 2020 od godz. 9:00 do 12:00 na Torze Poznań, Wyścigowa 3, Przeźmierowo, 62-081 Poznań wraz z dowodem nadania przelewu (wyciąg bankowy, druk pocztowy) w celu potwierdzenia startu, na podstawie którego otrzyma medal po ukończeniu wyścigu.

Do wyścigu mogą przystąpić jedynie zawodnicy, którzy:

- zarejestrowali się przez formularz oraz uiścili opłatę startową w terminach i kwotach podanych w punkcie 5.2 b

- zawodnicy niepełnoletni: dostarczenie przez rodziców do biura zawodów zgody na udział w zawodach podpisane przez rodzica

5.6 Opłaty startowe:

- liczy się dzień otrzymania płatności, a nie jego wysłania

- do dnia 31 stycznia 2020 r. wynosi 55pln za wyścigi na 20km i 8km, wyścigi dzieci 45pln
- od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. wynosi 65pln za wyścig na 20km i 8km, wyścigi dzieci 55pln
- od dnia 1 marca 2020 r. do 14 kwietnia 2020 godz. wynosi 75pln za wyścigi na 20km i 8km, wyścigi dzieci 60pln
- od dnia 15 kwietnia 2020 r. w nieprzekraczalnym terminie do 26 kwietnia 2020 r. godz. 23:59 wynosi 110pln za wyścigi na 20km i 8km, wyścigi dzieci 90pln
- w dniu zawodów nie ma możliwości rejestracji, ani płatności

5.7 Wpłaty krajowe na konto: Credit Agricole: 33 1940 1076 3028 3257 0003 0000, "Zico Racing" ul. Głogowska 38, 60-736 Poznań

5.8. Podczas weryfikacji zawodnika wymagany będzie własnoręczny podpis zawodniczek i zawodników na liście osób wyrażających zgodę na udział w wyścigu na Wrotkarskiej Majówce na torze "POZNAŃ" na własną odpowiedzialność.

5.9. W szczególnych przypadkach wymagających badania lekarskiego decyzja lekarza zawodów dopuszczająca zawodnika do udziału w wyścigu.

5.10. W ramach opłaty startowej Organizator zapewnia uczestnikom pomiar czasu z video finiszem, medal za ukończenie wyścigu (dorośli i dzieci) oraz pakiet startowy. Limit zawodników z wpisowym za medal to 400 osób.

6. Informacje organizacyjne i pomiar czasu:

6.1 Zawody rozegrane zostaną w formie otwartej. Do startu dopuszczeni będą zarówno zawodnicy krajowi, jak i zawodnicy z zagranicy.

6.2 Limit czasu wszystkich wyścigów to 2 godziny 30 minut, a wyścigu głównego na 20km oraz na 8km to 1 godzina 45 minut.

6.3 Zawodnicy na starcie ustawiają się w kolejności:

1 rząd zawodnicy na rolkach 20km
2 rząd zawodnicy na wrotkach tradycyjnych 20km
3 rząd zawodnicy na rolkach i wrotkach 8km
Sugerujemy ustawienie się wg umiejętności, tzn. osoby wolniejsze na końcu.

6.3.1 Zawodnicy startujący na wrotkach tradycyjnych powinni posługiwać się wrotkami dwuliniowymi

6.3.2 Zawodnicy startujący na rolkach, powinni startować na wrotkach jedno liniowych, potocznie nazywanych rolkami czy łyżworolkami. Dopuszczamy start na kółkach 125mm na dystansie 8km i 20km.

6.3.3. Zawodnicy startujący na rolkach, powinni startować na wrotkach jedno liniowych, potocznie nazywanych rolkami czy łyżworolkami. Dopuszczamy start na kółkach 125mm w kategorii Open na 8km i 20km. W kategoriach kadet i młodsi maksymalny rozmiar kółek to 4x100mm.

6.3.4. W związku, że start na 8km jest kierowany dla amatorów, nie będzie w nim klasyfikacji osób na podium, które korzystają ze sprzętu do jazdy szybkiej, czyli:
- mogą wystartować, ale nie będą klasyfikowane na podium osoby, które będą korzystać z niskiego buta (bez cholewki) do jazdy szybkiej na rolkach
- mogą wystartować, ale nie będą klasyfikowane na podium osoby, które będą korzystać z dłuższych szyn od 274mm i więcej (10,8" i dłuższe), czyli dopuszczone są zestawy rolek montowane fabrycznie z szynami na maksymalnie 4 kółka o średnicy 90mm lub krótkie szyny w rolkach miejskich mieszczące 3 kółka o średnicy 125mm.
- mogą wystartować, ale nie będą klasyfikowane na podium osoby, które należą do stowarzyszeń jazdy szybkiej na rolkach, klubów jazdy szybkiej na rolkach (wrotkarstwa szybkiego) czy posiadają licencje zawodnicze.

Organizator informuje słowem przewodnim, że wyścig na 8km jest dedykowany wszystkim amatorom, którzy chcą po prostu ukończyć ten dystans oraz pościgać się na amatorskim poziomie. Pamiętajmy, że każdy z nas zaczynał i dajmy szansę amatorom w ich możliwościach (cyt. Jakub Ciesielski).

6.4 Podczas wyścigu wszyscy zawodnicy muszą posiadać kaski oraz zalecane są ochraniacze.

6.5 Wszyscy zawodnicy startujący w wyścigu na Wrotkarskiej Majówce na torze "POZNAŃ” muszą zostać zweryfikowani w dniu 02.05.2020 r. w Biurze Organizatora na Torze „POZNAŃ” (namiot Zico Racing). Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub paszport, oraz dowód wniesienia opłaty startowej.

6.6 W wyścigu na Wrotkarskiej Majówce na Torze "POZNAŃ", prawo startu mają osoby, które spełniły warunki regulaminu.

6.7 Osoby niepełnoletnie mogą startować tylko za pisemną zgodą rodziców.

6.8 Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w określonym limicie czasowym zobowiązani są do przerwania biegu i do najszybszego przyjazdu w okolicę mety.

6.9 Zawodnicy zobowiązani są rywalizować w strojach odpowiednich do wyścigu. Niewłaściwie ubrani zawodnicy mogą być wykluczeni z udziału w wyścigu (przyjęte normy schludnego ubioru czy ubiór, który nie stanowi zagrożenia dla innych uczestników wyścigu).

6.10 Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania kasku ochronnego. Kaski muszą mieć sztywną konstrukcję oraz powinny posiadać homologację zgodną z międzynarodowymi przepisami bezpieczeństwa. Długość stosowanych kasków nie może przekraczać 30 cm. Kaski muszą być prawidłowo zapięte, tak aby zapewniały optymalną ochronę głowy przez cały czas.

6.11 Podczas wyścigu zaleca się posiadanie ochraniaczy na nadgarstki lub rękawiczki. Wskazane jest posiadanie przez zawodników ochraniaczy na łokcie i kolana.

6.12 Podczas wyścigu zawodnikom nie wolno ani popychać, ani ciągnąć innych zawodników. Zakazane jest także blokowanie innych zawodników poprzez umyślną zmianę toru jazdy, a także wykorzystywanie zwierząt podczas jazdy w celu podciągania. Zawodnik, który włącza się lub próbuje się włączyć do grupy używając niesportowych metod (popychanie barkiem lub chwytanie innego zawodnika) będzie karane natychmiastową dyskwalifikacją i zgłoszeniem tego czynu do instytucji zajmujących się organizacją innych zawodów wrotkarskich.

6.13 Zawodnicy maja prawo używać pulsometrów. Sędzia może zabronić użycia urządzeń telemetrycznych, których stosowanie niesie ze sobą zagrożenie dla zawodnika lub dla innych zawodników.

6.14 Podczas dublowania obowiązuje „zasada uprzywilejowania liderów”. Dublowani zawodnicy zobowiązani są do zjechania na prawą część trasy i ustąpienia miejsca dublującym ich zawodnikom. Zdublowani zawodnicy muszą zawsze zajmować pozycje za tymi, którzy ich zdublowali. W przypadku naruszenia tej zasady, karą dla łamiącego ją zawodnika lub zawodników jest dyskwalifikacja i natychmiastowe wykluczenie z wyścigu.

6.15 Koszty opłaty startowej, dojazdów, noclegów oraz innych świadczeń pokrywają uczestnicy imprezy lub organizacje delegujące.

6.16 W trakcie wyścigu może zostać zarządzona wyłącznie przez sędziów neutralizacja wyścigu. Neutralizacja wyścigu ma miejsce w przypadku, gdy wyścig zostaje przerwany w wyniku działania „siły wyższej” (wyjątkowe warunki atmosferyczne, nieprzejezdna droga, publiczna demonstracja). Po przerwie, tylko ci zawodnicy mają prawo kontynuować jazdę, którzy byli obecni na trasie w momencie przerwania wyścigu. Zawodnikom, którzy zeszli z trasy lub zostali zdyskwalifikowani, nie wolno wznowić jazdy po przerwie. Wznowienie wyścigu następuje w miejscu, w którym został on przerwany, lub jak najbliżej tego miejsca. W przypadku ucieczek, różnice czasowa są ustalane przez członka zespołu sędziowskiego – grupy pościgowe powinny respektować te różnice przy wznowieniu wyścigu.

6.17 Organizatorzy nie zapewniają noclegu.

6.18 Pomiar czasu będzie obsługiwany przez firmę http://www.b4sport.pl

7. Dyskwalifikacja

7.1. Organizator zastrzega sobie prawo wycofania zawodnika z trasy (a tym samym zdyskwalifikowania) w przypadkach określonych w punkcie 8 regulaminu a także w przypadku:

a. stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku (decyzje obsługi medycznej),
b. ominięcie nawet fragmentu trasy lub pokonania jej w sposób inny niż podany przez Organizatora,
c. złamania zasad bezpieczeństwa,
d. nieprzestrzegania zasad fair-play oraz przepisów niniejszego regulaminu,
e. nie wykonywania poleceń sędziów czy organizatora,
f. pojawienia się na trasie wyścigu osób nieuprawnionych z drużyny zawodnika /zawodników uczestniczącego/uczestniczących w wyścigu ( np. asysta rowerowa)
g. używanie w biegach dziecięcych większych kółek niż 100mm

8. Postanowienia końcowe

8.1. W czasie trwania wyścigu wszyscy uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziów, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.

8.2. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, uczestnicy muszą więc posiadać indywidualne ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe.

8.3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów wyścigu na Wrotkarskiej Majówce na torze "POZNAŃ"

8.4. Zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

8.5. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wyścigu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z wyścigu.

8.6. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie wyścigu.

8.7. Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu i informacji zawartych we wszystkich materiałach związanych z wyścigiem.